Cool Ship Magic Kingdom

Cool Ship
Magic Kingdom
Disney World
Orlando, Florida
USA
Photo taken in 2015